معرفی

سایت عمومی‌ها با حمایت و نظارت انتشارات مشاوران آموزش -ناشر تخصصی دروس عمومی و علوم انسانی- و با همکاری متخصصین دروس عمومی از شهریور 1398 شروع به فعالیت کرد.
با توجه به اهمیت و تأثیر دروس عمومی (فارسی، عربی، دین و زندگی، زبان انگلیسی) و تغییرات زیادی که در حوزه آموزش صورت گرفته است، نیاز به وجود یک مرجع تخصصی و کارآمد برای ارائه اطلاعات تخصصی در این زمینه احساس می‌شد و برای همین منظور هم سایت عمومی‌ها راه‌اندازی گردید.