زمینه همکاری

اگر در حال حاضر دانش‌آموز هستید دغدغه‌ها و سؤال هایتان در حوزه دروس عمومی را برای ما بفرستید. اگر کنکور را پشت سر گذاشته‌اید، از تجربه‌ها و آموخته‌های خودتان برای کنکوری‌های امسال بگویید. اگر دبیر هستید از تجربه‌ها و روش‌های خودتان در تدریس دروس عمومی برای ما بگویید. اگر مشاور هستید از اشتباهات رایج دانش‌آموزان در حوزه دروس عمومی برای ما بگویید. مطالب تخصصی خود را در زمینه دروس عمومی برای ما ارسال کنید تا با نام و مشخصات خودتان منتشر شود.