من با خودم اشتراک دارم!

من با خودم اشتراک دارم!

یک متن کوتاه و انگیزشی از آقای تمنا 

من با خودم اشتراک دارم. نه هميشه؛ گاهی...

 مشترک با خودم هستم وقتی تصویری که از خودم دارم با واقعیت روزانه ام یکی می‌شود.
 مشترک با خودم هستم, وقتی از خودم و توانایی‌هايم فرار نمی‌کنم ...
 مشترک با خودم هستم. وقتی که آرزوها و ایده آل‌هایم را فراموش نمی‌کنم...

و گاهی نه!

گاهی با خودم هیچ اشتراکی ندارم و این در آن حالت است که خودم را کنار می‌گذارم و فقط در بیرون از خودم گم می‌شوم

 یک «برنامه ریزی خوب» برنامه‌‌ریزی است که مرا به اشتراک و شراکت و با هم بودن ترغیب کند.

برنامه‌ای که بتواند زندگی من؛ برنامه مدرسه‌ام؛ برنامه کلاس‌هایم؛ برنامه کنکورم و... را در یک مجموعه گرد آورد.

یک برنامه‌ریزی خوب یعنی جمع اضداد. برنامه‌ریزی که بخشی از زندگی را بخاطر بخش دیگر آن فدا‌کند و در نظر نگیرد محکوم به شکست است:

دانش آموز عزیز! امروز اگر به دنبال برنامه‌ریزی هستی می‌بایستی روش‌های مطالعه را بشناسی در واقع تو می‌بایستی «روش نگریستن» بیاموزی.
بیاموزی که چگونه خودت و زندگی را بشناسی.

درباره این روش‌ها در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.

0 نظر

نظر شما چیست؟