روش صحیح مرور درس‌ها برای کنکور

روش صحیح مرور درس‌ها برای کنکور

موقع درس خواندن زود خسته می‌شوی؟ برای تکرار درس‌ها حوصله و تمرکز نداری؟ تکرار کردن درس‌ها برایت خسته کننده است؟ وقتی درس‌ها رو دوباره می‌خوانی حوصلت سر میره؟در این مطلب برایت می‌گوییم چطور این مشکل را حل کنی.

من از تکرار خسته می‌شوم

هميشه در مشاوره ها می‌گویم گاهی به یاد ماندن مطلب مهمتر از گام اول آن یعنی یاد گرفتن همان مطلب می‌باشد ویژگی کنکور طلب می‌کند که در برنامه مطالعاتی خودمان, ارزش بیشتری به دوره‌ها و مرورها بدهیم اما دوباره خواندن مطالب تکراری خسته کننده است!

"من از تکرار خسته می‌شوم" این حرف را بیش از همه خود من تکرار کرده‌ام.

هميشه از تکرار موقعیت‌های یکسان کلافه شده‌ام. این کلافگی را شما نیز تجربه کرده‌اید، مثل تماشای سریال‌های تکراری که با شروع فیلم انتهای آن را میتوان حدس زد. این تکرار چیزی در ذهن نمی‌سازد. نه شکوفایی دارد نه عمقی.

تفاوت تکرار و مرور

ولی بین تکرار با مرور و همچنین تکرار با یادآوری تفاوتی عمده وجود دارد و نداشتن همین تفاوت است که باعث می‌شود ما از مرور کردن همان حسی را داشته باشیم که از تکرار داشتیم. مروری که آدم را به یاد تلف کردن وقت و عمر میاندازد مروری است که مبتنی بر دوباره‌کاری است یعنی همان مطالب را دوباره با همان شیوه با همان نگرش می‌خوانیم.

در واقع اسم این کار, تکرار است. نه مرور کردن و نه یادآوری.

مرور چیست؟

یادآوری و مرور در واقع بازسازی مواد خاصی است که قبلاً یاد گرفته‌ايم و این بازسازی باعث می‌شود که ایراداتمان را در مطالعه بار اول, کشف کنیم و رفع ایراد و یادآوری باعث می‌شود که هر آنچه را یاد گرفته‌ايم در ذهنمان ثبت کنیم و وقتی یادگیری به مرحله ثبت رسید، چون این ثبت به شیوه مرور و یادآوری انجام گرفته است از آن خود آدم می‌شود.

در این مرحله دیگر بین منی که یاد گرفته‌ام با آنچه یادگرفته ام تفاوتی پیدا نمی‌شود. به همان شکلی که یک نفر نام خود را هیچگاه فراموش نمی‌کند
 هر آنچه یاد گرفته است را, فراموش نخواهد کرد.
چراکه همانند نامش, هویت درونی او را می‌سازد.

0 نظر

نظر شما چیست؟