جمعبندی عربی کنکور نظام جدید

جمعبندی عربی کنکور نظام جدید

پیش از این در چند مطلب جداگانه درباره جمع بندی عربی کنکور در مقاطع مختلف سال مطالب جامعی نوشته‌ایم . در حال حاضرشاید تنها بخشی از عربی را خوانده باشید؛ شاید هم تمام بخش های قواعد و ترجمه در هر 3کتاب عربی. به هرحال دیگر کم کم باید به فکر جمعبندی نهایی مطالب برای کنکور باشید.

روش جمعبندی عربی کنکور نظام جدید در تمام رشته های انسانی، ریاضی و تجربی را در این نوشته به شما پیشنهاد می دهم.

بودجه بندی سوالات عربی نظام جدید

قبل از هرچیز لازم است سهم هر موضوع از سوالات عربی کنکور را بدانید. تا بهتر بتوانید در دوران جمعبندی برای اولویت بندی، میزان تمرکز و زمانی که برای آن می گذارید، تصمیم گیری کنید.

بودجه بندی عربی عمومی

در 25 سوال عربی عمومی، تغییرات نسبتا زیادی در کنکور 98 شاهد بودیم اما به طور کلی این بودجه بندی را در اولین کنکور 98 شاهد بودیم: 

🔸 ترجمه از عربی: 8

🔸 ترجمه به عربی (تعریب): 1

🔸 مفهوم: 1

🔸 درک متن: 4

🔸 تجزیه و ترکیب: 3

🔸 حرکت گذاری کلمات در جمله: 1

🔸 قواعد ترکیبی و مستقل: 7

بودجه بندی عربی اختصاصی انسانی

🛑 عربی اختصاصی: مجموعا 20 تست:::::

📊 مباحث و سهم هر موضوع از سوالات:

🔸 ترجمه از عربی: 7

🔸 ترجمه به عربی: 1

🔸 مفهوم: 1

🔸 حرکت گذاری کلمات در جمله: 1

🔸 تجزیه و ترکیب: 3

🔸دانش واژگان: 1

🔸قواعد ترکیبی و مستقل: 6

روش جمعبندی عربی کنکور

به طور کلی داوطلبانی که عربی را در برنامه مطالعاتی خود قرار داده بودند، در 2 وضعیت برای دوران جمعبندی این درس قرار دارند:

1) تمام کارهای لازم برای این درس را انجام داده اند و مطلب-موضوعی نخوانده باقی نگذاشتند؛ یعنی در واقع برای درصد بالا زدن در این درس مطالعه داشته اند.

2) جاهایی از قواعد و ترجمه را خوانده اند. چه بسا فقط قواعد یا فقط ترجمه را خوانده اند. 

البته بماند که در عربی نظام جدید، تفکیک ترجمه از قواعد کار اشتباه و خطرناکی است! (مطلب صفر تا صد عربی عمومی کنکور را بخوانید)

اما به هرحال برای هر کدام از این داوطلبان می شود، پیشنهاداتی در دوران جمعبندی عربی کنکور داد.

تست ترکیبی بزنید

مهم ترین نکته ای که باید بدانید و آن را در دوران جمعبندی همیشه اجرا کنید این است که تست ترکیبی بزنید. یعنی اگر  قواعد را کامل خوانده اید، یا تنها چند موضوع را تمام کرده اید، در دوران مرو و جمعبندی دیگر تست موضوعی آن ها را کنار بگذارید. بلکه تست های جامع و ترکیبی از تمام موضوعات را در برنامه درسی خود قرار بدهید.

دلیل هم مشخص است؛ زمانی که تست موضوع مشخصی را کار می کنید ذهن شما یک خط راهنمای فکری و به نوعی تقلّب ناخواسته از شما دارد. 

اما چالش ترکیب چند موضوع و تشخیص جواب درست در بین گزینه هاست که شما را به سبک سوالات کنکور نزدیک و نزدیک تر می کند.

تست عربی

جدّی تست بزنید

جدیت در تست زدن دوران جمع بندی، موضوع مهم دیگری است که نه تنها در درس عربی بلکه باید در تمام درس ها آن را به یاد داشته باشید و اجرایش کنید.

منظورم از جدّیت چیست؟

یکی از جذابیت ها و شاید هم بزرگترین جذابیت دوران جمعبندی، درصدگیری درس هاست؛ اینکه می خواهید بدانید: 

در کنکور چند میزنم؟

برای همین هم سخت است تست ها را بدون پاسخ رها کنید؛ تست هایی که شک دارید یا تست هایی که دشواری بیشتری دارند و ...

پیشنهاد می کنم دوران جمعبندی عربی کنکور نه تنها دوران مرور مطالب خوانده شده باشد، بلکه تمرین مهارت «نه گفتن» به خودتان باشد؛ در مقابل تست هایی که نباید بزنید.

پس تست های دوران جمعبندی را جدی بزنید. انگار که سر جلسه کنکور است. همان طور که می خواهید سر جلسه آزمون سراسری به سوالات پاسخ بدهید.

حرفه ای تحلیل کنید

حتما می دانید که تست زدن به تنهایی و بدون تحلیل پاسخ های خودتان و پاسخنامه تشریحی، فقط و فقط هدر دادن زمان بوده است.

پیشنهاد من این است که در دوران جمعبندی، برای تمام پاسخ های خود تحلیل پاسخنامه داشته باشید؛ تا از میزان دقت و یادگیری نهایی خود مطمئن شوید و با این کار اطمینان خاطر بیشتری خواهید داشت.

اما اگر زمان کمی در اختیار دارید یا حوصله این کار را ندارید، پاسخ های غلط و سفید خودتان را شخم بزنید و حتما نکات آن را یادداشت کنید. اگر در جایی احساس می کنید که لازم است به درسنامه برگردید و دوباره بخوانید، مقاومت پنهان نداشته باشید و حتما اینکار را انجام بدهید.

چندین بار جمعبندی کنید

پیشنهاد آخرم این است که سعی کنید حداقل چندبار تست های جمعبندی را انجام بدهید. به یکبار مرور  و جمعبندی اکتفا نکنید.

متناسب با درصدی که می خواهید بزنید و هماهنگ با مشاور خودتان در برنامه هفتگی مطالعه دوران جمعبندی دو یا چند نوبت عربی داشته باشید.

 
مجموعه کامل این ویدئو ها را در لینک زیر ببینید:

ویدئوی آموزشی عربی کنکور

0 نظر

نظر شما چیست؟