استفاده مناسب از کتاب کمک آموزشی در دروس عمومی( 1)

استفاده مناسب از کتاب کمک آموزشی در دروس عمومی( 1)

 

فارسی:

 

رایج ترین توصیه ای که در این مورد شنیده می شود این جمله تکراری است:"فارسی را باید مبحثی بخوانید"

و جالب است اگر از گروهی از افرادی که چنین توصیه ای به دانش آموزان میکنند بپرسیم "منظور از مبحثی خواندن چیست؟"

خود پاسخ مشخصی برای آن ندارند.

پاسخ این سوال

 

تسلط مبحث به مبحث بر مطالب فارسی از ضروریات است و اصولا بدون رسیدن به این مرحله از تسلط،نمی توان انتظار درصد بالا در این درس داشت.

اما اینکه دانش آموز قبل از یادگیری درس به درس  و از همان ابتدای مطالعه به فکر مبحثی خواندن باشد کار درستی نیست.

مرحله اول مطالعه همان یادگیری اولیه و پیش رفتن طبق ترتیب درس به درس کتاب است.

 

منابع کمکی در این مرحله:

جزوه دبیر

درسنامه کتاب کمک آموزشی

 

در این مرحله آنچه اهمیت دارد موشکافی تک تک مطالب کتاب  است که قطعا یکی از بهترین موارد برای پیدا کردن این نگاه عمیق و تسلط اولیه بر مفاهیم استفاده از درسنامه کتاب کمک آموزشی مناسبی است که با همین هدف تالیف شده.

چرا که در چنین کتابی تک تک مطالب به تفضیل شرح داده شده است و دانش آموز در کنار شکل دهی یادگیری صحیح اولیه

می تواند به سادگی ابهامات و سوالات احتمالی خود را برطرف کند.

گام بعدی شروع همان سبک مطالعه معروف است.

مبحثی خواندن.البته  بهتر است بگوییم مبحثی یاد گرفتن.

و این یادگیری حاصل نمی شود مگر با پرکاری تستسی؛آن هم با تست درستش.

یعنی تست هایی که با همین هدف طراحی شده اند و نحوه چینش آنها حالت مبحثی دارد.

واین یعنی مرحله آخر تسلط بر فارسی.

 

عربی

 

عمده ترین مشکل دانش اموزان در این درس عدم تسلط بر مفاهیم پایه است.

مفاهیمی که بنای این زبان را تشکیل می دهند و بدون تسلط برآنها یادگیری مطالب جدید تقریبا غیرممکن است.

این مطالب در متوسطه اول تدریس شده اند و حال برگشت به آنها و مطالعه و یادگیری مجدد برای دانش آموز دشوار است.

اما متاسفانه ای چاره ای نیست و تنها دوراه برای حل این مسئله وجود دارد.

1)مطالعه مجدد کتاب های متوسطه اول

2)استفاده از کتاب کمک آموزشی که این مطالب را پوشش داده باشد

 

در غیر اینصورت به عنوان مثال دانش آموزی که صرف افعال در صیغه های مختلف را بلد نباشد نخواهد توانست مطالب جدید را درمورد فعل آن طور که باید یاد بگیرد.

از طرفی در این درس هم تاکید بر این است که مهارت ترجمه و تسلط بر قواعد به طور جداگانه صورت بگیرد.

اما موضوع گفته شده در مورد فارسی دقیقا در همین درس نیز صادق است.

اولین وضرور ترین مورد این است که خشت اول درست و اصولی در جای خود قرار بگیرد.

اینک از دانش آموزی که هنوز مطالب پایه را بلد نیست انتظار یادگیری تکنینک های ترجمه را داشته باشیم مانند این است که از او بخواهیم مراحل مطالعه را از آخر به اول طی کند.

 

 

نتیجه گیری:

_در دروس فارسی و عربی تسلط مبحثی از ضروریات است اما مرحله اول مطالعه نیست.

-در هر مرحله از تسلط  بر این درو درس لامزا ست از تست و درسنامه متناسب با همان مرحله استفاده کرد.

0 نظر

نظر شما چیست؟