تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور99

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور99

تحلیل سؤالات دین و زندگی  کنکور انسانی 1399

دین و زندگی در کنکور انسانی 25 سؤال دارد که هرسال به دو نوع سؤال:

  1. آیات
  2. متن

تقسیم می شوند که در ادامه انواع آن ها را خواهید دید.

در این مقاله می خواهم به تحلیل سؤالات این درس در کنکور انسانی 1399 بپردازم. همانطور که می دانید، تحلیل تست، کار بسیار مهمی است و برای اینکه بیشتر با تست های کنکوری آشنا شوید، به تحلیل تمامی دروس کنکورهای سال های قبل نیاز دارید. پس با من همراه باشید تا ببینیم تست های این درس در سال 99 چگونه بوده و چگونه باید به آن ها پاسخ دادJ

سؤالات آیات پایه دهم:

سؤال دین و زندگی در سال 99 با تست آیه شروع شد:

گزینه 4 درست است.

این آیه  به هدفمند بودن جهان اشاره دارد؛ پس باید پیام تمام گزینه ها را دریابیم و گزینه ای را انتخاب کنیم که پیام هدفمند بودن را داشته باشد:

 ارزشمند بودن انسان

2: تفاوت انسان و موجودات دیگر

3: این عبارت کلا غلط است؛ زیرا حیوانات و گیاهان به صورت طبیعی، به سوی هدف خود در حرکت هستند.

4: این گزینه به هدفمندی جهان و فراموش نکردن آن  و شناخت آن اشاره دارد.

enlightenedمنبع: درس 1

 

گزینه 2 درست است.

این آیه به قطعی بودن روز قیامت تأکید می کند.  هیچ کدام از گزینه ها بجز گزینه 2 به این موضوع نپرداخته اند.

enlightenedمنبع: درس 4

گزینه 3 درست است.

در کتاب ذکر شده است که:

با دیدن نامه ی اعمال، برخی بدکاران به انکار اعمال ناشایست خود روی می آورند تا جایی که برای نجات خود از مهلکه به دروغ سوگند می خورند که چنین اعمالی انجام نداده اند.

و با آیه ی وَ اِنَّ عَلَیکُم لَحافِظینَ کِزامًا کاتِبین یَعلَمونَ ماتَفعَلون  امکان انکار از آن ها سلب می شود.

enlightenedمنبع: درس 6

بعضی سؤالات، ترکیبی از متن و آیه هستند.

 

 

گزینه 1 درست است.

اعتماد و توکل به خدا باعث تقویت عزم و اراده انسان می شود.

آیه ی "إنَّ الله بالغ امره" به معنی این است که خداوند امر خویش را به سرانجام می رساند و در این آیه می گوید که فرد در کنار انجام وظیفه، می تواند امور خود را به خدا واگذار کند.

 

گزینه 4 درست است.

آیه اشاره به محبت به خدا دارد و خداوند شرط اصلی دوستی و محبت با خود را، پیروی از دستورات خویش که توسط پیامبر ارسال شده است، می داند.

enlightened مبنع: درس 9

سؤالات آیات پایه یازدهم:

گزینه 1 درست است.

در این قسمت از کتاب به شناخت هدف زندگی اشاره شده و با ذکر

آیه ی "انّ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم" به زیان کارانی که سرمایه وجودی خود را از دست داده اند، اشاره می کند.

آیه ی ذکر شده در گزینه های 2 و 3 نمی تواند جواب درست باشد؛ زیرا این آیه می گوید که: "هرکس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از زیانکاران است."

enlightenedمنبع: درس 1

گزینه 3 درست است.

آیه اول بعد برابری و اخوت اسلامی

آیه دوم بعد سخت کوشی در هدایت مردم

enlightenedمنبع: درس 6

گزینه 3 درست است.

این آیه هنگامی نازل شده است که جابربن عبدالله انصاری سخنانی می گوید و از یاران خوب رسول خدا می گوید: در کنار خانه رسول خدا بودیم که علی وارد شد.

enlightenedمنبع: درس 8

گزینه 2 درست است.

این آیه در درس هفدهم دین و زندگی سال یازدهم ذکر شده است:

 

دقت کنید!

طراحان کنکور در برخی سؤالات مثل سؤال 71، خود آیه را ذکر نمی کنند و فقط از عنوان آیه استفاده می کنند؛ پس هنگام درس خواندن، به عنوان و موضوع آیه توجه کنید.

گزینه 3 درست است.

آیه ی تطهیر در درس هفتم دین و زندگی پایه یازدهم آمده است:

سؤالات آیه پایه دوازدهم:

گزینه 3 درست است.

این آیه در درس سوم دین و زندگی سال دوازدهم ذکر شده است:

به افرادی اشاره می کند که ایمانی سست دارند و دارای دیدگاهی مادی هستند.

 

گزینه 4 درست است.

 آیه شامل کسانی می شود که دوست دارند گناه در میان مؤمنان شایع شود، که نتیجه ی آن، عذابی دردناک خواهد بود.

enlightenedمنبع: درس 7

 

گزینه 1 درست است.

آیه به امداد خاص الهی (توفیق الهی) اشاره دارد. پس گزینه ای درست است که بیانگر سنت توفیق الهی است:

1: سنت توفیق الهی

2: امداد عام الهی

3: امداد عام الهی

4: سنت توفیق نیست، زیرا در این گزینه گناهکاران هم ذکر شده اند.

enlightenedمنبع: درس 6

گزینه 3 درست است.

حتما باید معنی آیه را بدانید تا بتوانید به این سؤال جواب دهید.

معنی آیه: ای فرزندان آدم مگر با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید. قطعا او دشمن شما است. و قطعا اینکه من را بپرستید، همان راه راست است.

enlightenedمنبع: درس 4

مراقب سؤال آیه ترکیبی مثل این باشید!

گزینه 3 درست است.

این سؤال، ترکیبی از دین و زندگی دهم و یازدهم است. آیه ی ذکر شده از سوره ی حمد به نیازمندی انسان به راه درست اشاره دارد، تا انسان بتواند از انحراف گمراهی رهایی یابد، آیه ی "ا لم تر الی الّذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون أَن یتحاکموا الی الطّاغوت" به همین گمراهی ای که انسان درگیرش شده اشاره می کند.

 

سؤالات متنی پایه دهم:

گزینه 1 درست است.

خدا آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان ها آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. این ها نشان می دهند که خدا انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

enlightenedمنبع: درس 1

گزینه 1 درست است.

مصرع اول اشاره به روح دارد. ( ثبات و آگاهی دائمی بُعد حقیقی )

مصرع دوم اشاره به جسم دارد. ( تحول و تغییر بُعد جسمانی انسان )

گزینه 4 درست است.

طبق گفته ی پیامبر "بهتر است هرشب کارهای خود را ارزیابی کنیم"

و

"به حساب خود برسید  قبل از اینکه به حساب شما برسند."

و درباره ی چگونگی ارزیابی که می فرمایند: " انسان چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمیگردد. خدا درباره ی این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبسته ی مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره ای زدودی؟ آیا...؟"

enlightenedمنبع: درس 8

سؤالات متنی پایه یازدهم:

گزینه 2 درست است.

عبارت اول اشاره به نیروی جاذبه ( نکته ی علمی)

عبارت دوم انبساط جهان ( نکته ی علمی)

enlightenedمنبع: درس 4

گزینه 4 درست است.

عدالت گستری حس تعاون و یاری دادن

فراهم شدن زمینه رشد و کمال انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند.

enlightenedمنبع: درس 13

سؤال ترکیبی از درس های 2 و 3 یازدهم:

گزینه 1 درست است.

جمله اول اشاره به ویژگی های فطری مشترک

جمله دوم اشاره به برنامه ای به نام اسلام که در آن از انسان خواسته می شود که با اندیشه در خود و جهان هستی به ایمان قلبی برسد.

جمله سوم اشاره به وجود قوانین تنظیم کننده

 

سؤال ترکیبی از درس های 17 و 18 یازدهم:

گزینه 2 درست است.

شناخت ویژگی های روحی زن و مرد مهم ترین برنامه در تشکیل خانواده

معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر راه های شناخت همسر

شناخت دوستان همسر راه های شناخت همسر

سؤالات متنی پایه دوازدهم:

گزینه 2 درست است.

نتیجه ی سؤال این می شود که هیچ چیزی وجود پیدا نمی کند و این سلسله تا بی نهایت پیش خواهد رفت؛ که این همان "تسلسل علت ها" است.

enlightenedمنبع: درس 1

گزینه 2 درست است.

احساس رضایت یا پشیمانی شواهدی بر وجود اختیار

دریافت پاداش های وصف نشدنی از میوه های درخت اخلاص

مسئولیت پذیری شواهدی بر وجود اختیار

enlightenedمنبع: درس 5

گزینه 4 درست است.

در کتاب آمده است که:

 جمله ی " اگر بنده می بود، بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را نگه می داشت" چون تیری بر قلبش نشست و آن را تکان داد. او در حضور امام توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند.

enlightenedمنبع: درس 8

امیدوارم این تحلیل برای شما مفید باشد.smiley

فراموش نکنید که تحلیل تست و تست زنی به روند پیشرفت شما در کسب نتیجه ی بهتر کمک خواهد کرد.

برای اینکه بتوانید تست های کنکوری بیشتری بزنید، کتاب دین و زندگی جامع کنکور مشاوران را به شما پیشنهاد می دهم. این کتاب علاوه بر درسنامه ی بسیار خوبی که دارد، دارای سؤالات شبیه به کنکور نیز هست، که با حل آن ها می توان به درصد بهتری در این درس رسید.

برای دانلود و مشاهده بخشی از کتاب دین و زندگی جامع کنکور بر اینجا کلیک کنید.

موفق باشید.

 

تحلیل سؤالات دینی کنکور

 

 

 

0 نظر

نظر شما چیست؟