انواع سوالات زبان انگلیسی در کنکور

انواع سوالات زبان انگلیسی در کنکور

به طور کل درس زبان 25 سؤال دارد و به 4 بخش واژگان، گرامر، کلوزتست و درک مطلب تقسیم می شود که هر یک خصوصیات خاص خود را دارند. در این مقاله به انوع سؤالات هر یک از این 4 گروه می پردازیم. پس برای آشنایی با سؤالات زبان با ما همراه باشیدJ

 الف) سؤالات گرامر

در این قسمت سؤالاتی می آیند که مربوط به قواعد زبان هستند و 4 تست کنکور متعلق به گرامر است.

در بعضی سؤالات گرامر از شما شکل فعل را می خواهند، یعنی شما باید توانایی این را داشته باشید که با توجه به آنچه در کتاب خوانده اید، شکل درست فعل را در جمله تشخیص دهید.

برای مثال به این تست کنکور تجربی 98 می پردازیم:

 

خب اگر شما قسمت های مختلف زمان های فعل و منفی کردن فعل را یاد گرفته باشید، می دانید هنگامی که "yet" می آید، فعل ماضی نقلی (حال کامل) است. پس گزینه 3 صحیح است.

شما برای اینکه مطالب زبان را به طور دقیق و طبقه بندی شده داشته باشید می توانید از کتاب کمک آموشی جامع زبان مشاوران استفاده کنید؛ برای مثال در این کتاب تمام نشانه های ماضی نقلی آمده است و شما با طبقه بندی شدن آن ها می توانید آن ها را بهتر در حافظه خود بسپارید.

همچنین در این کتاب تست هایی وجود دارند که بسیار شبیه به تست های کنکور هستند که می توانید در زمان تست زنی خود از آن ها استفاده کنید. مانند این تست که از مبحث ماضی نقلی آمده است:

 

در کنکور، بعضی سؤالات گرامر هم اینطور است که از شما جمله بندی صحیح را نسبت به کل متن می خواهند.

مانند این سؤال کنکور 98:

 شما برای حل این نوع سؤالات باید هنگام مطالعه به جمله بندی های کتاب دقت کنید و باید قواعد جمله سازی در زبان انگلیسی را بدانید. همانطور که برای این سؤال باید بدانید که فاعل اول جمله می آید و مصدر می تواند فاعل باشد؛ پس مصدر (verb + ing) فاعل جمله قرار می گیرد؛ لذا جواب گزینه 3 است.

نوع دیگر سؤالات گرامر، سؤالاتی است که به اهمیت حرف ها می پردازند.

شما باید کاربرد تمام حروف را در جملات بدانید. باید بدانید که هر کدام چطور و برای چه به کار می روند. مثلا برای حل این تست کنکور 98 باید با کاربرد "than"  آشنایی داشته باشید و بدانید که هنگامی که "than"  می آید، صفت تفضیلی نیز می آید؛ پس با این حساب گزینه 2 درست است.

بار دیگر می گوییم که اگر می خواهید  4تست گرامر را صحیح بزنید، باید به تمام افعال، تمام جملات، تمام حرف ها و تمام قیدها توجه کنید.

ب) سؤالات واژگان

بر اساس کنکور 98 تعداد سؤالاتی که از قسمت واژگان آمده است به 8 تا می رسد. یعنی 8 سؤال کنکور از واژگان زبان است.

در این بخش از شما توقع می رود که ترجمه ی واژگان انگلیسی را بلد باشید.در بعضی سؤالات از شما اسمی را می خواهند که بتواند کامل کننده ی جمله باشد.

اما در قسمت واژگان فقط از اسم ها سؤال نمی آید؛ بلکه از فعل ها نیز سؤال طرح می شود. یعنی شما باید علاوه بر معنی اسم ها، معانی تمام افعال را نیز بدانید.

برای مثال به این سؤال کنکور انسانی 98  می پردازیم:

همانطور که می بینید، پاسخ های احتمالی این تست، همگی فعل هستند. برای حل این تست باید معنی افعال را بدانید؛ زیرا هنگامی معنی فعلی را بدانید، ربط آن را به باقی کلمات جمله را پیدا خواهید کرد و جواب درست را به دست خواهید آورد. در این تست کلمه "mistakes" آمده است؛ ما اشتباهات را یا می پذیریم یا می بخشیم؛ هنگامی که ادامه جمله را می خوانیم می فهمیم که متن ما را به بخشش دعوت کرده است؛ پس جواب سؤال گزینه 2 می شود.

ممکن است سؤالی که در واژگان می آید از صفات باشد، پس لازم است که به تمامی صفاتی که در سه کتاب آمده است توجه کنید و معنی آن ها را به خاطر بسپارید.

به این سؤال کنکور 98 دقت کنید:

اگر جمله را ترجمه کنید خواهید فهمید که درباره ی فردی صحبت می کند که مطلب را یاد نگرفته است؛ سپس کلمه کلاس را می آورد، بین این گزینه ها، کسی مطلب را یاد نمی گیرد به "به طور منظم" در کلاس ها شرکت نمی کند؛ لذا جواب گزینه 4 می باشد.

همچنین علاوه بر اسم ها و افعال، قیدهای کتاب هم در قسمت سؤالات واژگان می آیند. پس شما باید معنی و کاربرد قیدها را در جملات بدانید تا بتوانید این نوع تست ها را درست بزنید.

اگر شما در این سؤال معنی تمام گزینه ها را بدانید، می توانید تشخیص دهید چون که nowadays  و      ever more influenced آمده است، جواب باید قیدی باشد که به افزایش ربط داشته باشد، پس جواب گزینه 3 می شود که به معنی "به طور فزاینده" است.

ممکن است در قسمت واژگان از شبه جمله ها نیز سؤال بیاید. مانند این سؤال کنکور تجربی 98:

 

اگر شما معنی شبه جمله ها را بدانید، به راحتی می توانید دریبابید که نفر اول از خوبی های دکتر تعریف می کند و نفر دوم می گوید که او را نمی شناخته؛ پس پاسخ صحیح که گزینه 1 است زیرا نشانه ای از افسوس است.

 پس شما برای اینکه بتوانید از پس تست های واژگان بر بیایید، باید علاوه بر اسم ها، معانی افعال، قیدها، شبه جمله ها، صفت ها و تمامی حرف ها را نیز بدانید.

ج) کلوزتست

کلوزتست ها متن هایی اند که کامل نیستند و در سؤالات از شما می خواهند که گزینه ی صحیح را برای کامل کردن آن ها به کار ببرید. به طور معمول 5 سؤال کنکور از کلوزتست است؛ یعنی شما باید 5 جای خالی را در متن پر کنید.

طراحان کنکور می توانند این جاخالی ها را از هربخش کتاب بیاورند.

برای مثال در کنکور تجربی 98 می بینیم که:

طراحان از همه ی قسمت های گرامر، فعل ها و ساختار و زمان آن ها، واژگان، حرف ها، و همچنین قیدها سؤال طرح کرده اند و شما برای فهمیدن متن و کامل کردن آن، نیازمند مسلط شدن بر تمام این قسمت ها هستید.

د) درک مطلب

در کنکور همیشه 2 متن به شما می دهند که هر کدام دارای 4 تست هستند. یعنی در کنکور، 8 تست وجود دارد که میزان فهم شما را از متون انگلیسی می سنجد. البته برای حل سؤالات درک مطلب لازم نیست که جزء به جزء متن را بفهمید، همینکه مفهوم کل متن را با استفاده از کلمه هایی که معنی آن ها را می دانید، دریافت کنید کافی است.

معمولا یکی از سؤال های درک مطلب، تعیین موضوع متن است.

مانند این سؤاال کنکورانسانی 98:

 

اگر شما متن را به درستی بخوانید و بفهمید، خواهید دانست که متن درباره ی یک نوع زباله ی جدید حرف می زند، پس جواب تست، گزینه ی 1 است.

همچنین ممکن است از شما هدف کلی متن را بخواهند. یعنی انتظار دارند که متن را درک کنید و به طور مختصر بگویید که آن متن در پی گفتن چه چیزی بوده است.

مانند درک مطلب دوم کنکور 98:

با خواندن متن می توانید دریابید که هدف، معرفی نوع خاصی از یک موجود بوده؛ پس جواب گزینه 1 است.

در نوع دیگر از سؤالات درک مطلب، از شما می خواهند که عنوانی برای متن پیدا کنید. این نوع سؤال شاید به نظر سلیقه ای بیاید، اما شما باید از بین گزینه ها عنوانی را انتخاب کنید که بیشتر بیانگر موضوع متن باشد.

اگر متن این سؤال کنکور را بخوانید، متوجه می شوید که بهترین عنوان برای این متن سیستم های انرژی خورشیدی مشترک کشاورزان شاموا است که گزینه 1 می شود.

 

درست است برای درک متن نیازمند دایره لغات زیادی هستید، اما درک مطلب ها هم مانند کلوزتست، نیازمند دانستن گرامر و قیدها و حرف ها هستند؛ پس برای حل تمام سؤال های درک مطلب، باید تمام کتاب را نیز بخوانید.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

با آرزوی موفقیت

 

برای دانلود و مشاهده بخشی از کتاب زبان انگلیسی جامع انتشارات مشاوران آموزش بر اینجا کلیک کنید.

 

0 نظر

نظر شما چیست؟