چگونه تست های ترجمه عربی را درست بزنیم؟

چگونه تست های ترجمه عربی را درست بزنیم؟

سؤالات عمومی عربی در کنکور به 4 دسته ی ترجمه، تحلیل صرفی و ضبط حرکات، درک مطلب و قواعد تقسیم می شود که 10 سؤال  از قسمت ترجمه است.

شما می توانید با توصیه هایی که در این مقاله می کنیم، تست های ترجمه عربی را صحیح بزنید ؛ پس پیشنهاد می کنیم تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

1-ترجمه تمام لغات هر سه کتاب را حفظ کنید.

همانطور که می دانید در ابتدای هر درس لغاتی قرار دارند که داخل کادر گذاشته شده اند و باید معانی تمام آن ها را به خاطر بسپارید. اگر شما ترجمه ی لغات را ندانید، نمی توانید جمله های داخل گزینه ها را بفهمید و در نتیجه نمی توانید تست ها را بزنید.

برای حفظ کردن لغات می توانید:

 برای خود فلش کارت درست کنید. (البته لازم نیست که برای تمام واژگان فلش کارت درست کنید؛ فقط کافی است که از کلماتی که به نظر مهم تر می آیند و کلماتی که معمولا معنی آنها را فراموش می کنید، فلش کارت درست کنید.)

مدام لغات را در ذهن خود تکرار کنید و در مطالعه ی آن ها فاصله نندازید.

برای حفظ لغات از مثال استفاده کنید و با آن ها جمله بسازید.

از حفظ کردن لغات زیاد در یک روز پرهیز کنید.

ممکن است حفظ کردن لغات برای بعضی از شما سخت باشد، پیشنهاد می کنیم این راهکارها را امتحان کنید و اگر خودتان هم راهکاری برای حفظ کردن کلمات دارید، حتما برای ما بنویسید.smiley

 

2-انواع اسم ها( مذکر و مؤنث، جامد و مشتق، معرفه و نکره، معرب و مبنی) را یاد بگیرید.

هر کدام از اقسام اسم دارای علامت های خاص خود هستند. برای مثال اگر اسم نکره باشد، در ترجمه به ابتدای کلمه "یک" یا به انتهای کلمه "ی" اضافه می کنیم، در صورتی که اگر اسم معرفه باشد نیازی به این کار نیست.

اگر هنگام ترجمه به این علامت ها توجه نکنید، ترجمه ی شما غلط خواهد بود.

enlightenedمثلا در این تست کنکور تجربی 98 اگر ندانید که "مثمرة" نکره است، ممکن است گزینه 4 را بزنید، در صورتی که جواب گزینه 3 است.

3-به مفرد و جمع ها توجه کنید.

ممکن است در کنکور تست هایی بیایند که از شما نحوه ی صحیح جمع اسم را بخواهند. مانند این سؤال کنکور 98:

شما باید انواع جمع های سالم و مکسر را یاد بگیرید.

برای تشخیص آن ها باید:

علامت های جمع( ون، ین، ات) را بخاطر بسپارید. اگر کلمه ای با این علات ها آمد جمع سالم است.

مفرد کلمه را به یاد آورید. اگر ساختار آن تغییر کرده بود، جمع مکسر است، ولی اگر توانستید ساختار اصلی کلمه را ببینید مکسر نیست. مثل "شجر" که هنگام جمع تغییر می گردد و تبدیل به "اشجار" می شود.

4-انواع افعال را یاد بگیرید.

شاید به نظر بیاید که افعال مربوط به قواعد هستند، ولی در قسمت ترجمه نیز انواع افعال را از شما می خواهند و شما باید بدانید که فعل مورد نظر به چه زمانی و چطور ترجمه می شود؛ لذا شما باید نشانه های تمامی افعال را بلد باشید.

دقت کنید که افعال نقش بسیار مهمی در ترجمه ی جمله دارند و شما باید اول از همه به سراغ آن ها بروید.

برای مثال به یکی از سؤلات ترجمه کنکور تجربی 98 میپردازیم:

 

در تست شما تنها با نگاه کرده به فعل "تستطیع" می توانید تست را بزنید؛ زیرا "تستطیع" به معنی "می توانند" است و همین باعث رد سایر گزینه ها می شود.

انتشارات مشاوران برای اینکه کار شما را راحت کند، در درسنامه ی کتاب تیزشیم خود، تمامی نکات را جمع بندی کرده و همچنین به تمام نشانه ها و علامت ها تأکید ورزیده است.

 

از آنجا که ممکن است وقت نکنید یا نتوانید که تمامی نکات را به طور جمع بندی شده داشته باشند، کتاب تیزشیم عربی مشاوران می تواند گزینه ی خوبی برای شما باشد.

5-مؤنث و مذکر بودن اسم را بدانید.

مهم ترین نشانه های تمایز این ها تاء تأنیث "ة" و الف ممدوده "اء" و الف مقصوره "ي" است که مؤنث آن ها را دارد اما مذکر ندارد.

بعضی اسم ها نشانه ای ندارند و مؤنث و مذکر حقیقی هستند؛ مانند زهرا و محمد.

بعضی اشیاء به طور قراردادی مؤنث یا مذکر هستند؛ مانند قلم که مذکر است، یا دنیا که مؤنث است.

همچنین باید بدانید که تمامی اعضاء زوج بدن مانند عین، تمامی شهرها و کشورها و تمامی جمع های مکسر غیر انسان، مؤنث هستند.

6-کاربردهای انواع حرف ها را بدانید.

زبان عربی دارای انواع حروف عامل (جر، جازمه، ناصبه، مشبه بالفعل، لای نفی جنس، ندا، استثناء، تشبیه به لیس)  و حروف غیرعامل (عطف، تعریف، خطاب، استفهام، استقبال، تحقیق و تقلیل، ردع، تنبیه، نفی، تخصیص، تصدیق، تأکید، واو حالیه ، مای کافه ونون وقایه) است.

دانستن هرکدام از این ها به شما کمک می کند تا ترجمه ی دقیق تست را تشخیص دهید.

 حروف در عربی نسبت به جایی که قرار می گیرند، معانی مختلفی دارند؛ لذا برای پیدا کردن ترجمه ی صحیح باید کاربرد تمام آن ها بدانید.

برای دسته بندی انواع کاربردها بازهم می توانید از کتاب کمک آموزشی تیزشیم مشاوران استفاده کنید زیرا همانطور که قبلا گفته شد، تمامی نکات در این کتاب طبقه بندی شده اند.

دانستن این نشانه ها به شما کمک می کنند تا تست ها را سریع تر حل کنید. برای مثال اگر در این سؤال کنکور 98 لای نفی جنس را تشخیص دهید، می توانید سریع تر به پاسخ صحیح برسید.

7-به ضمیر ها دقت کنید.

در ترجمه عربی باید به تمام ریزه کاری های جمله توجه داشته باشید، شاید ضمیر به ظاهر چیز کوچکی باشد، اما در خیلی از تست ها، نکته ی اساسی تست، ضمیر است.

همانطور که در این تست کنکور می بینید، می توانید با استفاده از یک نگاه کوچک، متوجه شوید که در جمله ی عربی کلمه "قلبه" آمده است، اما در ترجمه توجهی به ضمیر آن نشده است، در صورتی که باید "قلب او" ترجمه می شد. با همین نکته ی کوچک می توانید یک تست کنکور را به راحتی بزنید.

8-برای حل تست های ترجمه پله به پله پیش بروید.

منظور از پله پله پیش رفتن، این است که شما نباید جمله های عربی را جزء به جزء بخوانید، بلکه باید به کلمات مهم توجه کنید و آن ها را مورد بررسی قرار دهید؛ ترجیحا اول به سراغ فعل ها بروید.

هنگامی که جزء به جزء می خوانید، ممکن است که نتوانید تمام کلمات را ترجمه کنید و همین باعث می شود که فکر کنید نمی توانید سؤال را حل کنید و یک سؤال کنکور را از دست بدهید.

ممکن است فکر کنید که پله پله پیش رفتن زمان بر است و وقت را هدر می دهد، اما باید بدانید که اگر بخواهید تست های ترجمه را با کلی بینی حل کنید نمی توانید به پاسخ درست دست یابید و اگرهم اینطور باشد، مطمئن باشید که بر اساس شانس بوده است.

قسمت ترجمه ی عربی دقت شما را می سنجد؛ لذا بهتر است با جزئی بینی و کلمه به کلمه پیش بروید.

برای فهم بهتر این نکته مثالی از کنکور انسانی 98 می زنیم:

همانطور که قبلا گفتیم، اول از همه به سراغ فعل ها بروید. می دانید که "أنفقوا" به معنی "انفاق کنید" است؛ پس گزینه های 3 و 4 رد می شوند و می توانید روی این دو گزینه خط بکشید.

فعل بعدی "رزقناکم" است که به معنی "به شما روزی دادیم" می باشد؛ لذا گزینه 1 هم خط می خورد و جواب صحیح که گزینه 2 است به دست می آید.

9-پرکاری تستی داشته باشید.

تست ترجمه به گونه ای است که شما هرچقدر بیشتر تست های آن را بزنید، بهتر و سریع تر عمل خواهید کرد. پس حتما در برنامه ریزی مطالعاتی خود تست های ترجمه را جای دهید تا بتوانید در کنکور بهتر عمل کنید.

کتاب تیزشیم عربی مشاوران برای هردرس، آزمون های شبیه سازی کنکور طراحی کرده که می توانید با حل آن ها، با سؤالات کنکوری بیشتری آشنا شوید و خود را برای کنکور آماده کنید.

این ها راهکارهای اصلی برای درست زدن تست های ترجمه بودند؛ اگر شما راهکارهایی به غیر از این ها دارید، حتما برای ما بنویسید و تجربه خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

اعداد اصلی و ترتیبی در عربی

 

 

0 نظر

نظر شما چیست؟