تحلیل سؤالات دینی کنکور

تحلیل سؤالات دینی کنکور

سوالات دینی کنکور از کدام بخش‌هاست؟

سوالات دینی کنکور در چه تیپ و قالبی طرح می‌شود؟ چطور برای دینی درس بخوانیم؟ روش تست زنی دین و زندگی چیست؟

25 سوال درس دینی کنکور در چند قالب طرح می‌شود. در این مطلب تیپ سوالات این درس را با ذکر مثال توضیح داده‌ایم.

1. صورت سؤال و گزینه‌ها در محدودۀ متن درس و تحلیل آن بوده و ممکن است یک یا چندبخشی باشد.

مثال


2. به صورت یک یا چندبخشی، آیه یا روایت مشخصی آورده شده و گزینه‌ها دربارۀ مفهوم و مدلول آن است.

مثال:

3. موضوع، مفهوم یا مدلولی در صورت سؤال بیان می‌شود و در گزینه‌ها، آیه/ روایت متناسب آن را می‌خواهد.

مثال

یا این دو سؤال که چالش بیشتری دارند:

4. ‌در نوع چالشی‌تر این سؤالات، قرابت مفهومی میان آیه/روایت در صورت سوال با آیه/روایت گزینه‌ها خواسته می‌شود.

5. احکام دینی، قرابت مفهوم بین روایت/آیه با شعر یا بالعکس از دیگر شکل‌های سؤالات هستند.

برداشت هایی که از شکل سؤالات دین و زندگی کنکور می‌شود:

برای شناخت تیپ سوالات هر درس ابتدا دفترچۀ سؤالات کنکور را ببینید و بخوانید تا بشناسید. لطفاً در این مرحله سعی نکنید به سوالات پاسخ بدهید و به دنبال کلید آن نباشید. برداشت‌هایی که غالبا از تیپ‌بندی سؤالات به ذهن می‌آید، این‌ها هستند:
* با ظاهربینی: همیشه سؤال اول و آخر دین و زندگی کنکور، از تیپ مشخصی است.
* و در صورت کلی نگری: آیات/روایت ها حرف اول 25 سؤال دین و زندگی کنکور است.
* و اگر سطحی‌نگر باشیم: باید آیه های هر درس دین و زندگی کنکور را حفظ کرد و...

برداشت درست چیست؟

باید «روش» گرا باشید: یعنی بدانیم «روش» در مطالعۀ این درس تعین‌کنندۀ مدت زمانی است که در برنامه مطالعاتی به آن اختصاص می‌دهیم تا به درصد عالی برسید.

برای آشنایی با روش مطالعه صحیح دین و زندگی کنکور به این مطلب سر بزنید.

مطالعه بیشتر

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 98

استفاده از دانش عربی در دین و زندگی کنکور

0 نظر

نظر شما چیست؟