روش مطالعه عربی برای آزمون آزمایشی

روش مطالعه عربی برای آزمون آزمایشی

چگونه در آزمون آزمایشی عربی پیشرفت کنید؟

عربی را در آزمون به دلیل ویژگی‌هایی که آزمون دارد، به صورت 4-3 درس با هم می‌خوانید. این یعنی همیشه شما می دانید گزینه‌ها تنها در محدوده قواعدی است که در بودجه بندی آمده و خارج از آن نیست.

مثلاً اگر آزمون تنها درس 3 و 4 عربی دهم است و درس 2 دوازدهم، قواعد و همه مطالب دیگر در زمینه حروف اضافه فعل (ثلاثی مزید و مجرد) و مبحث حال است و تا زمانی که آزمون جمع‌بندی نداشته باشید، این مطالب با مباحث عدد، معلوم و مجهول و ... ترکیب نمی‌شود که گزینه با این موارد، شما را به شک بیاندازد.

روند غیر ترکیبی بودن مطالب، تا آزمونهای جامع ادامه دارد.

اگر می‌خواهید عربی کنکور را به میزان متوسطی مسلط شوید

 کاری که باید بکنید این است:

با توجه به ویژگی و قابلیت فوق العاده ترکیبی شدن مطالب این درس، همزمان با بودجه بندی آزمون که پیش می‌روید از هیچ مبحثی ساده عبور نکنید. نکته اینجاست که قواعد عربی هر کدام به تنهایی ساده و قابل تشخیص‌اند اما زمانی که با یکدیگر در یک سؤال ترکیب شوند بسیار می‌توانند چالشی مطرح شوند.

با یک مثال ببینید:

تشخیص معرفه و نکره بودن یک اسم که بتوانید در ترجمه لحاظ کنید

تشخیص تاثیری که ادات شرط در فعل و جواب شرط می‌گذارد (ویژه انسانی)

تشخیص تأثیر وجود «کان» یا «قد» یا «لما» در ترجمه فعل ماضی

هر کدام به تنهایی ساده هستند اما اگر همه اینها در یک جمله لحاظ شود، با بازی‌هایی که طراح سؤال با جمله و گزینه‌ها می‌کند، اگر هم سردرگم نشوید، حتما زمانی بیشتر از شما را می‌گیرد.

کارهایی برای پیشرفت در آزمون

قبل از هر چیز:

ویژگی‌های این درس را خوب بشناسید.

به تناسب ویژگی‌های آن، روش مطالعه خود را پیش ببرید و حتماً منبعی را بخوانید که متناسب با آن ویژگی‌ها به شما آموزش می‌دهد.

در انتخاب منبع کمک آموزشی برای این درس، نکته سنج باشید و ریزبین!

قبل از آزمون:

آزمون به آزمون مطالب را خوب بخوانید.

همه مطالب هر آزمون را خوب یاد بگیرید.

آزمون‌های جمع بندی و ترکیبی را جدی بگیرید.

بعد از آزمون:

بعد از آزمون، تنها به پاسخ های غلط نگاه نکنید. پاسخ‌های سفید شما خیلی مهم‌اند. دقیقاً همان جاهایی هستند که مطلبی منسجم در ذهن ندارید.

نوع اشتباهتتان مهم تر از خود اشتباهات است. آنها را پیدا کنید.

(نوع اشتباه مثل: ندیدن چند سوال. نخواندن خوب صورت سوال. نخواندن همه گزینه ها و . . . )

تکرار یک اشتباه در چند مرحله آزمون (حتی تکرار متناوب) را جدی بگیرید. این ها دیگر اشتباه نیستند. عادت شما شدند!

اشتباه داوطلبان رشته‌های تجربی-ریاضی درباره عربی

این درس را به صورت تفکیکی می‌خوانند: یعنی با همان نگاه مبحث بندی درس فیزیک یا زیست و شیمی، به عربی نگاه می‌کنند.
 

حتما از روش مطالعه، الگوهای تستی، تیپ بندی ها و منبع مطالعه و سایر مطالبی که در اتاق علمی عربی برایتان گفتم استفاده کنید.

دانلود بخشی از منبع جامع عربی کنکور

 
 

0 نظر

نظر شما چیست؟