تکنیک‌های تست زنی عربی دهم درس 3

تکنیک‌های تست زنی عربی دهم درس 3

فعل های ثلاثی چند نوع ند؟ از فعل های ثلاثی چه جور سوالاتی در کنکور می آید؟ فعل های گروه ول و دوم و کدامند؟ 

ثلاثی مزید و مجرد

گروه اول از فعل های ماضی در سوم شخص مفرد خود تنها سه حرف دارند که در واقع سه حرف اصلی فعل یا ریشه فعل محسوب می شوند. مانند "کتب" و گروه دوم از فعل ها آنهایی اند که سوم شخص مفرد آنها در ماضی بیش از سه حرف دارد مانند "اجتمع"

الگوی اول : تشخیص فعل هایی که سوم شخص مفرد آنها در ماضی بیش از سه حرف دارند.

ابتدا شناسه های انتهای فعل ها را حذف کنید و اگر فعل مضارع است حرف ابتدای آن را نیز حذف کنید، اگر بیش از سه حرف باقی بماند ثلاثی مزید است (گروه دوم)

با کنار گذاشتن 3 حرف اصلی در سوم شخص مفرد ماضی میتوانید تعداد حروف زائد هر فعل را مشخص کنید.

نکته: سوال از تعداد حروف زائد جز برنامه درسی شما نیست. با این حال ممکن است شما نمونه سوال هایی با این موضوع در آزمون‌های آزمایشی یا حتی کنکور سراسری ببینید!

الگوی دوم : تشخیص انواع فعل مصدر صیغه در فعل‌هایی که بیش از سه حرف دارند

تشخیص نوع فعل، مصدر و شخص در وزن های مختلف تفاوتی ندارد .

در تشخیص شخص همیشه به شناسه نگاه کنید.

"ا" همیشه علامت مثنی و "ن" همیشه جمع مونث است.

گاهی مصدر فعل های افتعال و انفعال شبیه یکدیگر میشوند، در این مواقع به به حروف اصلی فعل دقت کنید. 

به شباهت ظاهری در وزن افتعال و استفعال نیز توجه کنید.  گاهی حرف "س" حرف اصلی فعل است.

تفاوت معنی فعل در گروه اول و دوم 

وقتی وزن فعل تغییر می‌کند و علاوه بر سه حرف اصلی حروف دیگری نیز به ماضی سوم شخص مفرد آن اضافه می‌شود، معنای فعل نیز تغییر می‌کند 

به مثال های زیر توجه کنید:

غفر: بخشید > استغفر: طلب بخشش کرد

فتح:باز کرد > انفتح : باز شد 

اگر دقت کنید در فعل هایی مثل "استغفر" مفهوم طلب و درخواست وجود دارد.

در فعل‌هایی مثل اِجتَمَعَ و تَجَمَعَ عموما فعل هایی را می‌بینیم که در اثر انجام فعل اول فعل دیگری ایجاد می‌شوند.

مثال: فتحَ الرجلُ البابَ فَانفَتَحَ الباب > مرد در را باز کرد پس در باز شد.

برای تسلط به این الگوهای تستی و الگو‌های مشابه باید تمرین و تکرار زیادی داشته باشید. برای آشنایی با الگوهای تستی درس به درس از دهم تا کنکور می‌توانید از کتاب جامع عربی کنکور استفاده کنید که الگوها و مثال‌های این مطلب نیز از همین کتاب انتخاب شده است .

برای دانلود بخشی از این کتاب اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

نظر شما چیست؟