گروه عربی فرا

گروه عربی فرا

تکنیک‌های تست زنی عربی دهم درس 3

فعل های ثلاثی چند نوع اند؟ از فعل های ثلاثی چه جور سوالاتی در کنکور می آید؟ فعل های گروه ول و دوم و کدامند؟ 

بیشتر بخوانید

تکنیک‌های تست زنی عربی ساعت و علائم ریاضی

نکات تستی عربی دهم . تکنیک های تست زنی ساعت . روش تست زنی عربی عمومی. الگو های تستی درس به درس . الگوهای تستی عربی دهم . نکات تستی عربی دهم. جزوه قواعد عربی. تکنیک های تست زنی علائم ریاضی

بیشتر بخوانید

ساعت و علائم ریاضی در زبان عربی

آموزش ساعت در زبان عربی. یادگیری ساعت به عربی. اعلام ساعت به عربی. تبدیل ساعت به عربی.  شناخت علائم ریاضی به عربی. جمع و تفریق به عربی. 

بیشتر بخوانید

اعداد اصلی و ترتیبی در عربی

اعداد به عربی چطور بیان می‌شوند؟ اعداد به عربی. اعداد ترتیبی در زبان عربی. اعداد اصلی به زبان عربی. اعداد به زبان عربی و ... 

بیشتر بخوانید

تکنیک‌های تست زنی عربی دهم ترجمه درس 1

تکنیک تست زنی عربی. تکنیک تست زنی ترجمه عربی . روش تست زنی عربی. نکات تستی ترجمه عربی. نکات ترجمه عربی . تکنیک تست زنی دهم. تکنیک ترجمه دهم

بیشتر بخوانید

تکنیک‌های تست زنی عربی دهم قواعد درس 1

نکات تستی عربی درس اول پایه دهم, تکنیک های تست زنی قواعد, روش تست زنی عربی عمومی, الگو های تستی درس به درس, الگوهای تستی عربی دهم, درس اول عربی دهم, نکات تستی عربی دهم, جزوه قواعد عربی

بیشتر بخوانید