اتاق علمی هر درس، جایی برای هم افزایی ؛ دبیران، دانش آموزان و مشاورها

اتاق ها

ادبیات فارسی؛ تخصصی ترین درس عمومی

تنها درس با ضریب 4 برای همه زیر گروه‌ها در تمام رشته‌ها

بیشتر بخوانید

عربی را به جای سخت گرفتن، جدی بگیرید

عربی درسی با ضریب 2 و انحراف از معیار تاثیر‌گذار؛ یعنی با عربی زدن شاید رتبه‌تان خیلی صعود نکند ولی با عربی نزدن قطعا رتبه‌تان  افول می‌کند!!

بیشتر بخوانید

دین و زندگی بالاترین درصد عمومی ها در کشور

دین و زندگی با داشتن ضریب 3 بعد از فارسی تاثیر‌گذار‌ترین درس عمومی است. تنوع کمتر تیپ سوالات و نیاز به زمان کمتر پاسخدهی در جلسه کنکور، دین و زندگی را درس عمومی محبوب همه رشته‌ها کرده است و میانگین کشوری بالایی نیز دارد.

بیشتر بخوانید

زبان انگلیسی درسی با میانگین منفی کشوری!

همیشه در کنکور تعداد زیادی از داوطلبان زبان را منفی می‌زنند، این درس که به اصطلاح بن بست زمانی عمومی هاست می‌تواند سکوی پرواز داوطلبانی باشد که به درصد خوب می‌رسند.

بیشتر بخوانید

چگونه خواندن از خودِ خواندن مهمتر است!

در اتاق مشاوره از روش مطالعه و برنامه‌ریزی و هرچه در بهبود وضعیت دروس عمومی به شما کمک می‌کند، صحبت می‌کنیم. 

بیشتر بخوانید